Những dòng chữ ghi trên nhãn Vang Pháp

Những dòng chữ ghi trên nhãn Vang  Pháp sẽ cho biết rượu được đóng chai ở đâu. Có thể là một dấu hiệu cho thấy mức độ chất lượng của rượu vang. Và cho dù nó được đóng chai bởi một nhà sản xuất duy nhất, hoặc ẩn danh và với số lượng lớn hơn. […]

Những dòng chữ ghi trên nhãn Vang  Pháp sẽ cho biết rượu được đóng chai ở đâu. Có thể là một dấu hiệu cho thấy mức độ chất lượng của rượu vang. Và cho dù nó được đóng chai bởi một nhà sản xuất duy nhất, hoặc ẩn danh và với số lượng lớn hơn.

Cách đọc tên các loại rượu vang Pháp

• “Mis en bouteille …” Đóng chai tại …
O “… Au Chateau , tại lâu đài ( Bordeaux , Loire và các vùng trừ Bugundy ).
O au Domaine, tại Lâu đài ( Danh cho Bugundy ). Những địa chỉ trên là những vùng cho ra  rượu vang Pháp ngon có tiếng.
O à la propriété”: Ở cơ sở sản xuất ( Hợp tác xã ). Ở đây có một ý nghĩa tương tự, và cho biết rượu ” Đóng chai ở bất động sản “. Trên cùng một địa sản mà trên đó nho được trồng bởi một Hợp tác xã (trong phạm vi ranh giới của tên gọi xuất xứ) mà địa sản đó là một thành viên.

Những dòng chữ ghi trên nhãn Vang Pháp

Những dòng chữ ghi trên nhãn Vang Pháp

O “… Par / Bởi …” rượu được đóng chai bởi … có tên sau. Đây có thể là vườn nho sản xuất, nó có thể không phải .
O “… Dans la Région de production “. Rượu được đóng chai tại vườn nho thuộc vùng sản phẩm. Nhưng tại kho của một doanh nghiệp lớn. Nhà kho này là trong cùng một khu vực sản xuất rượu vang của Pháp như tên gọi AOC , nhưng không nhất thiết trong phạm vi ranh giới của tên gọi chính nó. Nếu một lâu đài hoặc Domaine được đặt tên. Nó có thể cũng không tồn tại thực sự là một vườn nho và rượu có thể là một tập hợp từ nho hoặc các loại rượu vang của các nhà sản xuất khác nhau.

Cách đọc nhãn chai rượu vang để bạn giống như một chuyên gia.

O “… Dans nos chais, dans nos cave “: rượu được đóng chai bởi các doanh nghiệp có tên trên nhãn.
• “ Vigneron inpendant”là một số nhà sản xuất rượu độc lập. Để phân biệt chúng từ các hoạt động của công ty sản xuất rượu vang lớn và tượng trưng cho sự trở lại những điều cơ bản của nghề làm rượu vang. Chai từ các nhà sản xuất độc lập mang một biểu tượng đặc biệt thường được in trên nắp lá nhôm bao quanh nút chai.

Các vùng nho của nước Pháp

Nếu tên của giống được hiển thị, phổ biến quy định áp dụng của EU. Nếu một tên về giống duy nhất được sử dụng, rượu phải được thực hiện từ tối thiểu là 85% của giống lúa này.
• Nếu hai hoặc nhiều tên về giống được sử dụng, chỉ có giống hiển thị được phép.
• Nếu hai hoặc nhiều tên về giống được sử dụng, họ thường phải xuất hiện theo thứ tự giảm dần.

Liên hệ: HN: 0911.298.555 // HCM: 0942.943.368 // Huế-Đà Nẵng: 090.525.6768