Đặc điểm:

Mở bia FID Vinbouquet Tây Ban Nha cao cấp nhập khẩu chính hãng:

Mở bia Vinbouquet Tây Ban Nha

Mở bia Vinbouquet Tây Ban Nha

Mở bia Vinbouquet Tây Ban Nha là một sản phẩm phụ kiện của bia chuyên dụng. Nó được làm từ thép nguyên chất cao cấp. Khối thép nguyên không rỉ cao cấp đươc dùng để làm mở bia này. Nó làm sản phẩm dùng để mở bia nhập khẩu từ Tây Ban Nha.