Đặc điểm:

Một luồng gió mới phụ kiện cao cấp đên từ hãng Pulltex. Được nhập khẩu chính hãng về thị trường Việt Nam.

Mở vang Basic đến từ hãng Pulltex đẳng cấp thương hiệu.