Đặc điểm:

Mở vang FID 008 Vinbouquet Tây Ban Nha nhập khẩu cao cấp:

Mở vang FID Vinbouquet

Mở vang FID Vinbouquet

Mở vang FID 008 Vinbouquet Tây Ban Nha là một phụ kiện rượu vang được làm từ Inox không rỉ. Nó là một sản phẩm cho rượu vang vô cùng cao cấp. Mở vang FID 008 Vinbouquet giúp bạn có thể mở rượu vang đúng cách và sang trọng.